Ενότητα 2 – Από την ιδέα στην αγορά

Module Content

Units Status
1

Ενότητα 1: Η Επιχειρηματική Ιδέα

2

Ενότητα 2: Πελάτες

3

Ενότητα 3: Πώς να οργανώσετε την επιχείρησή σας

4

Ενότητα 4: Δημιουργώντας το δικό σας επιχειρηματικό μοντέλο.