Ενότητα 4: Ψηφιακή Καινοτομία

Module Content

Units Status
1

Μέρος 1: Ψηφιακή Καινοτομία για επιχειρήσεις

2

Μέρος 2: Τα βασικά μιας Ψηφιακής Start up